1
2

گاهي به شوخي مي‌گوييم و مي‌شنويم كه «فلاني زن ذليل است»؛ ظاهرش ساده و سخره ولي باطنش جدي و اثرگذار است. «زن ذليلي» يا همان تلخيص شده شوخ و شنگ ...

گاهي به شوخي مي‌گوييم و مي‌شنويم كه «فلاني زن ذليل است»؛ ظاهرش ساده و سخره ولي باطنش جدي و اثرگذار است. «زن ذليلي» يا همان تلخيص شده شوخ و شنگ ...

اخبار بسیج کارگری

علاقه به همسر و ابراز محبت به او، اصلي‌ترين جايگاه را در زندگي مشترك دارد و بدون وجود چنين علاقه‌اي...